mikä on suosittelijat.fi -palvelu?

Suosittelijat.fi -suosittelupalvelu on uudenlainen, kotimainen ja ihmisystävällinen markkinoinnin väline. Suosittelijoiksi ryhtyneet henkilöt jakavat omaan kokemukseensa perustuvaa mielipidettä tietystä testaamastaan kampanjatuotteesta tai -palvelusta ennalta sovitun ajanjakson ajan.

Rekisterissämme on jo lähes 4.000 suosittelijaa. Läpi Suomen, kaiken ikäisiä, kaikista ammattikunnista. tavallisia, sosiaalisia suomalaisia, joilla on laaja ystäväverkko. valmiina suosittelemaan Sinun tuotetta tai palvelua.

Suosittelupalvelu toimii täysin avoimesti ja salailematta. Suosittelijat kertovat olevansa mukana kampanjassa ja päässeensä sitä kautta testaamaan tuotetta tai palvelua. He jakavat kampanjatuotteesta itse muodostamaansa mielipidettä.

Suosittelupalvelu ei ole verkostomarkkinointia, jossa viestin välittäjä hyötyy provisioin antamastaan panoksesta. Se ei myöskään ole maksettua markkinointiviestintää, jossa palkatut näyttelijät esittävät valmiiksi määriteltyjä mielipiteitä ominaan.